HR | EN

Prava putnika zrakoplovom

Europska unija je odredila cijeli niz prava kako bi osigurala pravedno tretiranje zrakoplovnih putnika. Zrakoplovna kompanija koja je zadužena za vaš let, odgovorna je za vaš prijevoz i prijevoz vaše prtljage te mora uvažavati vaša prava.

 

Jeste li dobili ono što ste rezervirali?

 

Prava zrakoplovnih putnika vrijede za redovne ili charterske letove, domaće i međunarodne letove te za sve vrste avio- kompanija. Vaš ugovor s zrakoplovnim prijevoznikom također definira i druga prava i obveze. Zamolite vašeg zrakoplovnog prijevoznika za fotokopiju ugovora.

 

Odbijeno ukrcavanje i otkazivanje leta.

 

Ukoliko vam je odbijeno ukrcavanje u zrakoplov ili je vaš let otkazan, avionska kompanija koja tim letom upravlja, dužna vam je ponuditi novčanu kompenzaciju i pomoć. To pravo vrijedi za sve letove na koje ste se pravovremeno prijavili, uključujući i charterske letove:

• s aerodroma EU ili

• na aerodrome EU s aerodroma izvan EU, ukoliko letom upravlja EU avio-kompanija.

 

Odbijeno ukrcavanje

 

Kada ima više putnika u zrakoplovu od slobodnih mjesta, avio-kompanija je dužna najprije pitati da li ima putnika koji su, u zamjenu za dogovorene povlastice, spremni otkazati svoje mjesto. Takvim putnicima mora biti ponuđeno da izaberu između povrata karte (zajedno s besplatnim letom na mjesto polaska kada je to prikladno) i prijevoza do konačne destinacije. Ako se svoga mjesta u zrakoplovu ne odreknete dobrovoljno, avio-kompanija vam je dužna platiti novčanu naknadu u slijedećim iznosima:

 

• 250 eur za letove kraće od 1 500 km,

• 400 eur za duže letove unutar EU i druge letove, duge od 1 500 do 3 500 km,

• 600 eu za letove duže od 3 500 km, izvan EU.

Novčana naknada se može smanjiti za polovicu, ukoliko kašnjenje nije duže od 2,3 odnosno 4 sata. Avio-kompanija vam mora također ponuditi :

• mogućnost izbora između povrata karte (zajedno s besplatnim letom na mjesto polaska kada je to prikladno) i mogućnosti prijevoza do konačne destinacije te

• hranu i osvježavajuće piće, smještaj u hotelu, kada je to potrebno (uključujući prijevoz) te komunikacijske veze

 

Otkazivanje leta

 

Prilikom svakog otkazivanja leta, avio-kompanija zadužena za vaš let, dužna vam je ponuditi:

• mogućnost izbora između povrata karte (zajedno s besplatnim letom na mjesto polaska kada je to prikladno) i mogućnosti prijevoza do konačne destinacije te hranu i osvježavajuće piće, smještaj u hotelu, kada je to potrebno (uključujući prijevoz) te komunikacijske veze

 

Avio-kompanija može vam također isplatiti naknadu u istoj visini kao i za odbijeno ukrcavanje, osim ako vas nisu pravovremeno unaprijed obavijestili i ponudili vam drugu mogućnost prijevoza u kratkom roku.

 

Naknade ili povrat mogu se isplatiti u gotovini, preko bankovnog računa, čekom ili s putničkim bonovima, uz vašu pismenu dozvolu, te moraju biti isplaćene u roku 7 dana.

 

Ukoliko vam se ta prava ne priznaju, odmah se obratite avio-kompaniji koja je zadužena za vaš let.

 

Velika kašnjenja

 

Momentalna pomoć

 

Ukoliko se pravovremeno prijavite na bilo koji let, uključujući charterski:

• s aerodroma EU ili

• na aerodrome EU s aerodroma izvan EU, ukoliko letom upravlja EU avio-kompanija te ista očekuje kašnjenje:

• 2 sata ili više za letove kraće od 1 500 km,

• 3 sata ili više za duže letove unutar EU i druge letove, duge od dolgih od 1 500 do 3 500 km,

• 4 sata ili više, za letove duže od 3 500 km izvan EU, moraju vam ponuditi hranu i osvježavajuće piće, smještaj u hotelu, kada je to potrebno (uključujući prijevoz) te komunikacijske veze

 

Kada je kašnjenje duže od 5 sati, avio-kompanija vam je dužna ponuditi povrat karte (zajedno s besplatnim letom na točku polaska, kada je to prikladno).

 

Ukoliko vam ta prava ne priznaju, odmah se pritužite zrakoplovnom prijevozniku koji upravlja letom.

 

Kasniji zahtjevi

 

Kada je prijevoznik EU odgovoran za kašnjenje leta, bilo gdje na svijetu, možete zahtjevati do 4 150 SDR* odštete za nanesenu štetu. Ukoliko se prijevoznik ne slaže s vašim zahtjevima, možete uložiti sudsku tužbu.

 

Odštetu možete zahtjevati od zrakoplovnog prijevoznika s kojim ste sklopili ugovor ili od onoga koji upravlja letom, ukoliko su različiti.

 

Prtljaga

 

Za štetu nastalu zbog uništavanja, gubitka ili kašnjenja prtljage na letu EU zrakoplovnog prijevoznika bilo gdje na svijetu, možete zahtjevati do 1 000 SDR* odštete.

 

Ukoliko se prijevoznik ne slaže s vašim zahtjevima, možete uložiti sudsku tužbu.

 

Za štetu nastalu na prijavljenoj prtljazi morate, u roku 7 dana od njenog primitka, pismeno zahtjevati odštetu . Ukoliko dođe do kašnjenja, prijavu morate obaviti u roku 21 dana od primitka prtljage.

 

Odštetu možete zahtjevati od zrakoplovnog prijevoznika s kojim ste sklopili ugovor ili od onoga koji upravlja letom, ukoliko su različiti.

 

Ozljede ili smrt u nesrećama

 

Za nesreće na letu zrakoplovnog prijevoznika EU, bilo gdje na svijetu, možete zahtjevati odštetu za štetu nastalu zbog ozljeda ili smrti.

 

Imate pravo na predujam za nužne gospodarske potrebe. Ukoliko se prijevoznik ne slaže s vašim zahtjevima, možete uložiti sudsku tužbu. Odštetu možete zahtjevati od zrakoplovnog prijevoznika s kojim ste sklopili ugovor ili od onoga koji upravlja letom, ukoliko su različiti.

 

Potovanje u paketu

 

Osim gore navedenih prava, možete zahtjevati odštetu od organizatora putovanja ukoliko nije pružio usluge koje ste rezervirali unutar EU, bez obzira na cilj. To pravo vrijedi ukoliko organizator nije osigurao let, uključen u vaš paket. Osim toga mora organizator putovanja, ukoliko ne osigura bitan dio rezerviranog paketa, pomoći i pobrinuti se za vas, uključujući drukčiji aranžman bez dodatnih troškova. * 1 SDR = 1,17605 € (11August2017)
Za informacije o trenutnom tečaju se obratite Europe Direct-u.

 

Što prvo učiniti?

 

Ukoliko ste naišli na bilo kakav problem naveden gore, odmah se obratiti predstavniku zrakoplovnog prijevoznika zaduženom za vaš let.

 

Koji je slijedeći korak?

 

Ako vam je odbijeno ukrcavanje u zrakoplov ili zrakoplov kasni, a zrakoplovni prijevoznik koji upravlja letom ne ispuni svoje obaveze, uložite tužbu pristojnom nacionalnom nadležnom tijelu.

 

Ukoliko vaš zrakoplov polazi iz države EU, pritužite se tamo. Ako putujete izvana u jednu od država EU te vašim letom upravlja zrakoplovni prijevoznik EU, pritužite se u državi pristanka zrakoplova.

 

Ime i adresu nadležnog tijela odnosno podatke o organizacijama koje vam mogu pomoći ili vas savjetovati kod tužbi, možete dobiti na besplatnom telefonskom broju EuropeDirect*: 00 800 6 7 8 9 10 11 ili preko e-maila: mail@europe-direct.cec.eu.int.

 

* Neki mobilni operateri ne dozvoljavaju uspostavljanje veze s brojem 00 800 ili takve pozive zaračunavaju. U nekim se slučajevima ti pozivi naplaćuju i u hotelima ili u javnim telefonskim govornicama.

 

Daljnje informacije
Ovaj tekst sadrži sažetak odgovarajućeg zakonodavstva EU. U slučaju spora mora svaka tužba tj. pravni postupak temeljiti isključivo na slijedećim pravnim tekstovima. Možete ih pronaći u Službenom listu Evropske unije.
• Odšteta i pomoć putnicima u slučaju odbijanja ukrcavanja u zrakoplov, otkazivanja ili velikih kašnjenja letova, Uredba (ES) br.. 261/2004; UL L 46, 17.2.2004.
• Odgovornost zrakoplovnih prijevoznika, Uredba (ES) br. 889/2002 koja mijenja Uredbu (ES) br. 2027/97; UL L 140, 30.5.2002 (u zakonodavstvo EU uključuje „Montrealsku konvenciju“ o izjednačavanju nekih pravila za međunarodni zrakoplovni prijevoz; UL L 194, 18.7.2001).
• Paketno potovanje, organizirani praznici i izleti, Direktiva 90/314/EGS; UL L 158, 23.6.1990.
Tekst je sažet potekstu kojeg je izdala Europska komisija, GD za energetiku in promet, B-1049 Bruxelles.