HR | EN

Best price guarantee

AVIOKARTE.HR vam garantiraju najbolje cijene vaših online rezervacija. Ukoliko sami pronađete povoljniju cijenu za vaše putovanje za iste letove i iste datume putovanja u roku 24 sata, AVIOKARTE.HR će vam refundirati razliku u cijeni.

 

Aviokarte.hr smatraju da nije teško pronaći najpovoljniju cijenu za vaše putovanje.
Upravo iz tog razloga smo i kreirali našu stranicu, kako biste uvijek mogli, uz potpuno povjerenje napraviti rezervaciju za vaše putovanje.

 

Uvjeti:

Najniža cijena vam je zagarantirana
Ukoliko sami pronađete povoljniju cijenu za vaše putovanje,u roku 24 sata za iste letove i iste datume putovanja,
Aviokarte.hr ce vam refundirati razliku u cijeni.

 

Procedura za aktivaciju “Best price guarantee”
Kontaktirajte nas na e-mail aviokarte@aviokarte.hr na dan kad ste napravili rezervaciju unutar našeg radnog vremena kako bi naši agenti avioprometa, u trenutku Vašeg poziva, mogli provjeriti raspoloživost direktno u sustavu te rezervirati povoljniju opciju u slučaju da postoji.

 

Usporedba rezervacija
Usporedba vaših i naših rezervacija vrijedi samo ukoliko se vaša rezervacija poklapa sa našom, što bi značilo da se mora raditi o isključivo istom planu leta, (npr. mora biti isti prijevoznik, uključujući i klasu leta, ali samo na odgovarajuće datume i točno vrijeme putovanja i vrijeme rezerviranog smještaja.) Za svaku pojedinačnu uslugu unutar vašeg putovanja, vezanih za vaše putovanje usporedba sa istima se mora izvršiti odvojeno, točnije, upravo na adresama na kojoj je traženi segment rezervacije i kupljen. Najbolja cijena se ne odnosi na ponudu, gdje je plan puta, tip hotela ili sl. nepoznat do kupnje istih. Ukoliko ste zainteresirani za najbolju moguću ponudu (ako ista postoji), morate biti barem djelomično fleksibilni. Točnije, ne biste trebali biti ograničeni datumima putovanja i datumima rezervacije vašeg hotela (neke od ponuda vrijede samo na odrađene datume putovanja)

 

Usporedba mora biti dostupna javnosti online
Usporedba rezervacija je moguća samo ukoliko su iste objavljene na drugim hrvatskim portalima. Za strane portale nismo u mogućnosti garantirati “Best price” zbog tečajnih razlika i tržišta na kojem se izdaje aviokarta. Usporedba se ne odnosi na klijente koji su napravili rezervaciju na portalima, gdje su registrirani kao članovi, na klijente koje imaju određeni ostvareni popust, na klijente koji su prilikom kupnje ostvarili pravo na kupon za popust i svemu onome sto nije ponuđeno širokoj javnosti. Najniža cijena rezervacija se također ne odnosi na web portale gdje ste u prošlosti ostvarili određeni popust ili ukoliko ste isti ostvarili i primili ga putem e-maila ili na neki drugi način. Važno je napomenuti da cijena koju ste zaprimili prilikom rezervacije mora biti izražena isključivo u HRK.

 

Verifikacija potraživanja
Aviokarte.hr neće uzeti u obzir napravljene rezervacije koje su poslane putem printscreen-a ili sličnim nevjerodostojnim načinima slanja, koje ne mogu biti potvrđene sa strane naših avioagenata osobno.Isto tako, aviokarte hr. neće uzeti u obzir rezervacije napravljene prema vlastitom nahođenju, rezervacije nastale putem tiskarskih pogrešaka ili nekih drugih, ili pak rezervacije napravljene prevarom ili s lošom namjerom.

 

Promjene
Aviokarte hr. zadržavaju pravo po vlastitom nahođenju na bilo kakve izmjene, prekid rezervacije ili ograničenje raspoloživosti za bilo koju osobu, u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga. Uvjeti pod kojima je vaša rezervacija napravljena, bit će ostvareni, ali nikako umanjeni. U slučaju propusta bilo koje stavke i uvjeta, aviokarte hr. neće odustati od provedbe istih, kako bismo zajedno izgradili što bolju suradnju i povjerenje.