Početna | Zanimljivosti | Opasna roba koju smiju nositi putnici i posada zrakoplova

Opasna roba koju smiju nositi putnici i posada zrakoplova

cargo

Agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila Dokument s odredbama o opasnim robama koje smiju sa sobom nositi putnici i članovi posade zrakoplova, a koji se primjenjuju od 01. siječnja 2011.

Opasna roba su predmeti ili tvari koji mogu prouzročiti rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama:

Popis opasne robe

Mnogi obični predmeti koji se koriste svakodnevno kod kuće ili na radnom mjestu koji možda izgledaju bezopasno, ali kada se prevoze zrakom mogu postati vrlo opasni. Tijekom leta, promjena temperature i pritiska može prouzročiti curenje, stvaranje otrovnih plinova ili nastanak požara.

Općenito, opasne robe su zabranjene kao prtljaga ili u prtljazi. Postoje, međutim, određene iznimke za robe koje služe za osobnu njegu, medicinske potrepštine, sportsku opremu, i predmete koji su namijenjeni kao pomoć osobama s invaliditetom.

U Dijelu 8. Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (ICAO Doc 9284 AN 905) propisane su odredbe za opasnu robu koju nose putnici ili posada i koje se u skladu s Člankom 3. Stavkom 4. Zakona o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07) i Člankom 1. Stavkom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom („Narodne novine“, broj 39/10) moraju primjenjivati na sve operacije civilnih zrakoplova u domaćem i međunarodnom prometu.

Treba napomenuti da se u skladu s zahtjevima zaštite na neke stavke (tekućine, raspršivače i gelove), kada se nose u ručnoj prtljazi, primjenjuju restriktivnija količinska ograničenja od onih koja su navedena u Dijelu 8. Tehničkih instrukcija.

Ako namjeravate nositi jedan ili više predmeta za koje se zahtijeva odobrenje zračnog prijevoznika obratite se vašem zračnom prijevozniku prije dana određenog za putovanje. Zračni prijevoznik ima pravo ne prihvatiti određene predmete na prijevoz.

Izvor: Agencija za civilno zrakoplovstvo